Martin Sládek

Reference v obrázcích

Softwarový vývojář nástrojů pro Síťový inženýr v CA Technologies.

Softwarový vývojář webových portálů Seznam.cz

Certifikát Cisco CCNA 4

Vývojář IS na Západočeské univerzitě v Plzni

Absolvent Fakulty aplikovaných věd

©2011 Martin Sladek